RYZYKA LOTNICZE

RYZYKA LOTNICZE

Ryzyka lotnicze

Z ryzykami lotniczymi wiążą się szczególnego rodzaju wyzwania, dlatego też..

RYZYKA BUDOWLANO - MONTAŻOWE

RYZYKA BUDOWLANO - MONTAŻOWE

Ryzyka budowlanomontażowe

Budownictwo lądowe i morskie, projekty budowlano-montażowe, elektrownie...

ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA

ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA

Odpowiedzialność cywilna

OC ogólne, OC za produkt, OC pracodawcy. W następujących gałęziach...

RYZYKA ENERGETYCZNE

RYZYKA ENERGETYCZNE

Ryzyka energetyczne

Producenci energii, spółki dystrybucyjne oraz wydobywcze ‘offshore'..

INSTYTUCJE FINANSOWE

INSTYTUCJE FINANSOWE

Instytucje finansowe i OC zawodowe

OC zawodowe (PI), D&O, E&O, EPL, ubezpieczenie nieuczciwości pracowniczej oraz...

REASEKURACJA

REASEKURACJA

Reasekuacja

Wsparcie procesu zarządzania ryzykiem poprzez reasekurację fakultatywną i...

RYZYKA MAJĄTKOWE

RYZYKA MAJĄTKOWE

Ryzyka majątkowe

Ubezpieczenie mienia i utraty zysku ryzyk prze - mysłowych oraz obiektów...

GRUPOWE PROGRAMY PRACOWNICZE

GRUPOWE PROGRAMY PRACOWNICZE

Grupowe programy pracownicze

Wspieramy naszych klientów w całym procesie budowania programów Employee Benefits od analizy rynku...

Oferta

SMartT COVERHOLDER logo RGB HR
SMartT COVERHOLDER logo RGB HR

 

SMartT BROKER UBEZPIECZENIOWY logo RGB HR
SMartT BROKER UBEZPIECZENIOWY logo RGB HR

 

 

 

SMartT MGA logo RGB HR
SMartT MGA logo RGB HR

 

SMartT BROKER REASEKURACYJNY logo RGB HR
SMartT BROKER REASEKURACYJNY logo RGB HR
 
Our website is protected by DMC Firewall!